(1)
Almukhambetova Bibigul; Bazhenova Elmira; Sydykbekova Marianna; Akhmedieva Kulmariya; Alimbayeva Saule; Bissenbayeva Zhanat. THE STUDY OF THE STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS: EMOTIONAL STATES. J Arch.Egyptol 2020, 17, 324-331.