(1)
Taufikin , Farid Khoeroni , Sanusi , Nurshiam. LOCAL WISDOM CUM SUIS EDUCATION: Reviewing Ki Hadjar Dewantara’s Gusjigang Perspective. J Arch.Egyptol 2021, 18, 7829-7840.