[1]
Almukhambetova Bibigul, Bazhenova Elmira, Sydykbekova Marianna, Akhmedieva Kulmariya, Alimbayeva Saule, and Bissenbayeva Zhanat, “THE STUDY OF THE STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS: EMOTIONAL STATES”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 8, pp. 324-331, Dec. 2020.