[1]
Hoang Van Phong, Nguyen Ngoc Dung, Nguyen Thi Thu Huyen, Tran Thi Thu Trang4, Pham Tuan Viet, and Dao Anh Son, “ KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS BLOOD DONATION OF PRESIDENTS AT CAT HAI AND BACH LONG VI ISLAND DISTRICTS AT HAI PHONG CITY IN 2019”, J Arch.Egyptol, vol. 18, no. 09, pp. 538-547, Jul. 2021.